Scratch Day Bulgaria 2017

 

Целта на събитието отново ще бъде да се мотивират подрастващите да изучават компютърни науки и да придобиват знания и умения в областта на програмирането от най-ранна възраст. По време на деня на скрач всеки има възможност да види различните възможности и приложения, за който може да се използва scratch. Правят се демонстрации, с които се показва работата с различни устройства като Leap и Makey – Makey.

 

Очакваме децата, техните учители и родители да се присъединят към нас. По време на събитието ще инате възможност да обмените опит с професионалисти, използващи Scrach в ежедневната си работа с деца. Идеите, които можем да генерираме заедно дават резултат, съдейки по успешната реализация на някои от вече порасналите членове на семейството на Scratch Bulgaria.

Start Time

10:00 am

Saturday, May 13, 2017

Finish Time

2:00 am

Sunday, May 14, 2017

Address

гр. Варна