НОВО ОТ СВЕТА НА SCRATCH !

Достъпни са нови (експериментални) разширения, с които света на Scratch става още по-вълнуващ. Чрез scratchx можете да създавате проекти с използването на външни хардуерни устройства или свързвайки ги с различни онлайн ресурси и услуги. Изпробвайте сами примерите, които ще намерите на сайта ScratchX.org, за да видите голямото разнообразие от нови неща, които вече са достъпни.

КАКВО Е SCRATCH ?

varna free university scratch

Scratch е среда за програмиране, позволяваща да се създават анимирани истории, интерактивни игри и сценарии за филми. За да се програмира със Scratch, не са нужни предварителна подготовка и познания по език за програмиране, тъй като програмите се изграждат с помощта на шарени блокчета, подобно на пъзел. Дизайнът на средата е опростен, което дава възможност с нея да работят и малки деца.Scratch позволява на децата, докато се забавляват с изображения, звуци и анимация, лесно да усвоят принципите на визуалното програмиране. Scratch дава свобода за моделиране на различни обекти от околната среда, като по този начин обогатява културата на децата и развива творческото мислене и уменията за комуникация.

ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ, ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ,
СОБСТВЕНИ АНИМАЦИИ И ИГРИ ...

ПОВЕЧЕ ЗА SCRATCH ?

Средата за визуално програмиране е създадена от преподаватели и студенти през 2003 година. Целта на проекта е да се предостави възможност на децата на възраст между 8 и 16 години да програмират по лесен и забавен за тях начин. Scratch е една от първите платформи за обучение по програмиране, която се използва в цял свят и помага на млади програмисти да полагат основите на своите умения, да развиват творческите си умения, чрез създаването на собствени анимации, игри и интерактивни истории. Уменията по програмиране и развиването на логическото мислене са сред основните компетенции, които могат да гарантират професионалната реализация на подрастващите.

Включи се в семейството на Scratch Bulgaria!

Работата в средата за визуално програмиране се базира на използването на блокове код, които биват обединявани чрез стандартния drag-and-drop метод. Чрез различният метод на групиране на блоковете, учениците могат да постигат различни ефекти, да създават променливи, да работят с цикли, да възпроизвеждат звуци и др. Основно предимство на Scratch е, че той е уеббазиран, което го прави лесно достъпен и удобен. Офлайн версията на Scratch също е безплатна за инсталация и използване. Разработени са множество ресурси и ръководства за използване на Scratch, които могат да бъдат използвани както от учениците, учещи се да програмират, така и от преподаватели и учители, използващи визуалното програмиране като част от ефективните методи за преподаване.
Скрач е проектиран с образователни и обучителни цели. През 2009-та година е стартиран проектът “ScratchEd”, който предоставя възможност на учители от различни сфери да споделят опит, истории и ресурси, да задават въпроси и съвместно да изграждат концепции за използването на Scratch за формални и неформални учебни цели. Общността от преподаватели от цял свят, които активно участват в платформата е над 7500 и продължава да расте. Педагозите обменят опит и идеи относно начина, по който интегрират Scratch в уроците и обучението на децата и съответните резултати и постижения. Споделени са ресурси, подходящи за различни възрастови групи и по различни учебни дисциплини.
Scratch дава възможност на родителите да създадат нов подход за комуникация с децата им. Работейки заедно с децата си, родителите могат да предадат своя социален и жизнен опит, чрез заниманията, които самите деца харесват. Родителите, които нямат опит, могат лесно да направят първите си стъпки във визуалното програмиране заедно с децата си.
Работата в средата за визуално програмиране е увлекателна и лесна за децата. Те могат да създават истории, анимации и собствени игри. Със Scratch могат да се програмират хитовите устройства като MakeMake, BeeBot и други. Scratch успява да провокира интереса на децата като им предоставя различни забавни и увлекателни начини, чрез които тренират мисленето си и усвояват умения по програмиране. Основната концепция заложена в Scratch е предоставянето на възможност за свободно споделяне на опит и ресурси. Споделянето на проекти, разработени със Scratch дава възможност за много по-лесно усвояване на знания и обмен на нови идеи, които да развиват творческото мислене на младите програмисти. Прилагането на идеи от споделените ресурси, учи децата да разсъждават систематично и да работят съвместно.
scratch bulgaria

ЕКИПЪТ НА SCRATCH.BG

Екипът на Scratch.bg организира различни мероприятия и обучения за деца и ученици през цялата година.

gmomcheva

доц. д-р Галина Момчева

spasova

Веселина Спасова

markova

Надежда Маркова

eleonorapavlova2

Елеонора Павлова

yuliadimitrova2

Юлия Димитрова

galina-georgieva2

Галина Георгиева

elena-dimitrova2

Елена Димитрова

Присъединете се към нас!

През цялата година организираме различни мероприятия и обучения за деца и ученици. През лятото организираме обучителни седмици по Scratch за начинаещи, средно напреднали и силно напреднали. Вижте всички събития от ТУК.