Защо да започнем със Scratch?

Програмирането със Scratch е подходящо за разпалване на интереса. Интерфейсът на средата помага за лесноо създаване на програми, игри, анимации и истории минути след началото на заниманията. Увлекателен и интригуващ, Scratch ще помогне за усвояването на основни принципи в програмирането.

Ползи от програмирането със Scratch?

Scratch дава възможност децата лесно да овладеят технически умения по програмиране. Те започват да боравят с цикли и да анимират обекти, работят в екип. Включването на детето в школи за визуално програмиране му помага да развие аналитичните си умения, да придобие увереност и социални умения.

Повече за Scratch

Scratch е нова среда за визуално програмиране. Тя Ви позволява да създавате проекти със собствени анимирани истории, интерактивни игри. Можете да съставяте сценарии за филми, в които играят различни актьори, да изменяте техния цвят и форма. Програмите, с които се постига това представляват блокове от разноцветни команди.

Как да инсталирам Scratch?

Scratch може да се изтегли безплатно от официалния сайт, където са предоставени помощни материали (3) и програма Adobe Air (1) нужна за да се стартира Scratch. Също така е достъпна и online версия.

За кого е предназначен Scratch?

За да се програмира със Scratch не е необходима предварителна подготовка и познания по някакъв език за програмиране. Основна компютърна грамотност е достатъчна. Предимство на Scratch е при работа с деца или начинаещи програмисти.

Работата със scratch води до лесното разбиране на основните концепции на програмирането и успешното боравене с тях. Чрез scratch могат да се анимират изображения, може да се добавя музика или звуци. Опита, който се придобива по време на работа с визуалните инструменти за програмиране позволява лесния и бърз преход към езиците за програмиране.

Scratch JR е модифицирана версия на Scratch, с която се работи на таблет и е предназначена за деца на възраст до 6 години.

С какво Scratch е по-различен от другите програми ?

Обучаемите се научават, докато се забавляват с изображения, звуци и анимация. Имат свободата да оформят различни обекти от околната среда. По време на тази творческа дейност те обогатяват своята култура.
Програмите се изграждат с помощта на шарени блокове, с които се строят програми като с тухли. Дизайнът е толкова опростен, че дори най-малките деца могат да събират прости конструкции, да сглобяват различни обекти, изпълняващи определени инструкции. С прости команди може да се оформи сложен модел, който да си взаимодейства с много предмети с различни свойства.

Какви умения се изграждат?

Когато учениците създават Scratch-проекти, те получават умения за: ♦ Програмиране ♦ Творческо мислене ♦ Комуникация ♦ Системен анализ ♦ Проектиране ♦ Непрекъснато обучение

История на Scratch в България


Историята на Scratch в България датира от 2008г. От тогава насам са проведени редица обучения за учащи и учители. Стремим се да привличаме нови хора, които да бъдат обучени и да започнат да обучават, за да бъде разпространена практиката да се използва scratch като инструмент за начална подготовка по програмиране. Организираме курсове в учебни заведения и школи, които са предназначени както за начинаещи, така и за вече напреднали в програмирането със scratch. Следейки информацията в сайта ни, можете да се информирате за конкурсите, които се организират и в които участие могат да вземат всички желаещи. Безспорно най-значимото събитие за Scratch обществото е денят на Scratch в България.

За повече информация може да прочетете на страницата на събитията.

Обучения по програмиране

Екипът на Scratch.bg в партньорство с Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" организира обучения както по Scratch, така и по други иновативни програмни езици и среди за програмиране като: Alice,, Processing и други. Ако проявявате интерес към нашата дейност и желаете да влезете във връзка с нас, пишете ни на: info@scratch.bg