РЕСУРСИ

Some projects from previous SCRIPT editions are posted at:
http://bit.ly/Olgxgl – projects submitted for SCRIPT 2012.
http://bit.ly/1gq88yl – projects awarded in SCRIPT 2013.
http://bit.ly/1tA5dKQ – projects awarded in SCRIPT 2014.

SCRIPT 2015 — SCRatch International Programming Trial

There will be 2 events:

1. Scratch programming competition according to the rules at http://1drv.ms/1CfdQ1B.
2. Symposium according to the rules at http://1drv.ms/1EWNvLw.
It is possible to participate in both activities (contest and symposium) or just in one.
For this edition of the contest will only be accepted projects written in Scratch 2.0.
The deadlines of the SCRIPT 2015 competition are:
• 07 March 2015 – Registering for competition at http://goo.gl/forms/bLgIAhrhy3.
• 15 June 2015 – Submitting the projects by email at scriptrial@gmail.com. Each coordinator teacher will receive by email a registration form (an Excel file) which will fill in. Scratch projects will be renamed according to the names generated automatically in the registration form. Filled in registration form and the renamed Scratch projects will be sent at scriptrial@gmail.com.
• 10 August 2015 – Announcing results.
• 24 August 2015 – Sending diplomas by snail mail.
• 09 September 2015 – Creating a gallery with awarded projects.
The deadlines of the SCRIPT 2015 symposium are:
• 15 May 2015 – Registering for symposium at http://goo.gl/forms/tKNBlqvUlt.
• 02 June 2015 – Submitting material for symposium at scriptrial@gmail.com.
• 03 June 2015 – Conducting online symposium.

If you need some supplementary information, please do not hesitate to contact me:
Mihai Agape /SCRIPT 2015 Coordinator/,
scriptrial@gmail.com or mihai_agape@yahoo.com, tel.+40 (728) 286365.

Интересни идеи и попълнени документи по проекта "УСПЕХ"

Ние ви предлагаме:

♦ Разработени ресурси за обучението;
♦ Рекламни материали по проекта;
♦ Доброволец по време на обучението;
♦ Връзка между групите;
♦ Теми за групи по УСПЕХ или в СИП или в извънкласни форми.

Основните средства, с които Ви предлагаме да работите по долуописаните теми са:

Scratch - Език за визуално програмиране, чрез който се създават изображения, анимации, музика, игри (безплатно)
SNAP - Език за визуално програмиране, чрез който се създават изображения, анимации, музика, игри (безплатно)
Alice - Език за визуално програмиране в 3D среда (безплатно)
Processing - Език за програмиране, чрез който се създават изображения, анимации, интерактивни проекти (безплатно)
Kodu - Език за визуално програмиране, създаден от Microsoft за създаване на компютърни игри
Lego WeDo - Лего конструктор със сензори, които могат да бъдат управлявани от програма на Scratch
Kinect - Устройство (предлага се от Microsoft), чрез което вие можете да управлявате героя си в създаден от вас проект на Scratch или Kodu
Construct2 - Средство за създаване на игри на основата на HTML 5

ДИИ “Дигитални компетентности”

♦ Програмиране за супер начинаещи - Прилож.2
♦ Компютърна анимация (2-12 клас) - Прилож.2
♦ Реалистични анимации (8-12 клас) - Прилож.2
♦ Анимация на процеси в науката (2-4 клас) – Прилож.2
♦ Пътешествие на водната капка (2-4 клас) – Прилож.2
♦ Scratch анимации с Kinect (2-4 клас)
♦ Компютърна игра (2-4, 5-6, 8-12 клас)
♦ Образователни игри (2-4 клас)
♦ Игри за деца със СОП (8-12 клас)
♦ Забавна информатика (2-12 клас
♦ Бинарни карти (2-4 клас)
♦ Бинарни карти (8-9 клас)
♦ Кодоразбивачи
♦ Геймърска къща (8-12 клас)

ДИИ “Предприемачество”

Геймърска къща (5-7, 8-12 клас)

ПЛАТКИ СЪС СЕНЗОРИ

В обучения свързани със създаване на проекти на Scratch са използвани най-често следните описаните по-долу платки със сензори. Те са изключително полезно средство за създаване на интересни и практични научни проекти със Scratch.

Lego WeDoLego WeDo - изтегли файла с описание.

PicoBoard - която разполага със сензори за температура, светлина, влажност и др (най-евтино решение около 40 долара).
Сайт на производителя. На сайта се рекламира и PicoCricket, който представлява интересен комплект, включващ сензори и материали, необходими за създаване на креативни проекти. PicoCricket не може да се управялва чрез програма на Scratch. Преди PicoBoard най-масово използвана е Scratch Sensor Board. Можете да я видите тук.

NanoBoard Най-новата платка, за която се говори (през 2012) е разработена от японците NanoBoard, която е съвместима и с Arduino. Можете да я видите тук или във Flicker.

ДИИ “Културни компетентности”

♦ Цифрово изобразително изкуство (2-4 клас)
♦ Музикално изкуство (2-4, 5-7, 8-12 клас)
♦ РИТЪМ (2-4 клас)
♦ Орнаментика (2-4 клас)
♦ Интеркултурни проекти (2-4, 5-7, 8-12 клас)

ДИИ “Комуникативни умения на чужд език”

♦ Интерактивни комикси, подходящо за 5-6 клас –
♦ Басни, подходящо за 3-8 клас
♦ Гатанки и поговорки на народите (8-9 клас)
♦ Разказване на случки (Digital storytelling), подходящо за 2-4 клас

ДИИ “Природоматематически науки”

♦ Реалистични анимации (8-12 клас)
♦ Математиката в анимацията и анимационните
техники (10-12 клас) – Прилож.2
♦ Анимация на процеси в науката (2-4 клас) – Прилож.2
♦ Пътешествие на водната капка (2-4 клас) – Прилож.2
♦ Бинарни карти (2-4 клас)
♦ Бинарни карти (8-9 клас)
♦ Кодоразбивачи

ДИИ “Математическа грамотност и базови познания в областта науките и технологиите”

♦ Движения на реални обекти с LEGO WeDo, подходящо за 8-12 клас – Прилож.2
♦ ДИИ “Комуникативни умения на роден език”
♦ Пътешествие на водната капка (2-4 клас) – Прилож.2
♦ Интерактивни комикси, подходящо за 5-6 клас
♦ Басни, подходящо за 3-8 клас
♦ Гатанки и поговорки (4-5, 8-9 клас)
♦ Митология

Инициатива за отворени образователни ресурси

Уважаеми колеги и родители,
Завърши първия етап от инициативата отворени образователни ресурси за детската градина.
Досега сме направили апробация в:
ЦДГ 10 “Приказка”, Варна
ЦДГ 22 “Горска приказка”, Варна

Целта е обучение на детски учители и активни родители в адаптиране на образователни игри,създавани чрез Scratch (а в последствие и с други средства).

Ако проявявате интерес, можете да се свържете с нас!
E-mail: info@scratch.bg

Проекти със Scratch и Kinect

Това е самото начало на създаването на проекти на Scratch с Kinect.

Инсталиране и работа с App Inventor

Ресурсите са създадени специално за отбор Rian Valex, участващ в състезанието за момичета Technovation 2013!

Инсталиране на App Inventor