Информационен ден за “Technovation Challenge”

Информационен ден за “Technovation Challenge”
28 Февруари 2017 г. – 16:00 часа в Младежки дом, гр. Варна.

Start Time

4:00 pm

Tuesday, February 28, 2017

Finish Time

5:30 pm

Tuesday, February 28, 2017

Address

Варна, бул. Цар Освободител 27