обучение на учители – “Компютърно моделиране в 3.-4. клас”.

Във връзка с Наредба 15 / 22.07.2019 г., във Варненски свободен университет се организира обучение на учители по Информатика и ИТ, за преподаване на предмета “Компютърно моделиране в 3.-4. клас”.

МОЖЕТЕ ДА СЕ ЗАПИШЕТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕТО ОТ ТУК: https://bit.ly/31kfwec

👉 ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО:
ВАРНА – Обучението ще се проведе в дните от 09 до 11 септември 2019 г., от 10 до 16 часа, във Варненски свободен университет.
СОФИЯ – 13 септември 2019 от 13 до 17:30 часа
– 14-15 септ. 2019 г. от 10:00 – до 16:00 часа

👉 ХОРАРИУМ НА ОБУЧЕНИЕТО:
Хорариум: 32 часа (24 са присъствени, а 8 са в онлайн платформа)

👉 ТАКСА ЗА ОБУЧЕНИЕТО:
Таксата за учители е в размер на 80 лв

📝 ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В ОБУЧЕНИЕТО, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЛЕДВА ДА ПОПЪЛНЯТ СЛЕДНИЯ ФОРМУЛЯР: https://bit.ly/31kfwec

👉 При успешно завършване на курса, обучаемите получават следните документи:
– Удостоверение (по образец на МОН) с 2 квалификационни кредита;
– Ресурси за директна употреба в процеса на обучение;
– Сертификат за съответствие на курса към ключови компетентности;
– сертификат за съответствие на курса към дигитални компетентности.

👉 ЛЕКТОР НА ОБУЧЕНИЕТО:
доц. д-р Галина Момчева, ръководител катедра Информатика, Варненски свободен университет

👉 ЗАПЛАЩАНЕ ЗА КУРСА

ТБ „Общинска банка“ АД
BIC: SOMBBGSF
IBAN код: BG40SOMB91301016075801
Основание за плащането: курс КМ

________________

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
e-mail: cse@vfu.bg, тел: +359 52 359574
https://www.vfu.com/cs

Start Time

10:00 am

Monday, September 9, 2019

Finish Time

6:00 pm

Thursday, August 15, 2019

Address

Варна, София