Scratch Day 2019

РЕГЛАМЕНТИ ЗА КОНКУРСИ
Проектите ще можете да изпращате в периода 29.04 – 10.05.2019 г.

Авторите на най-добрите проекти ще получат награди и освен това ще имат възможност да представят своите проекти на Деня на Scratch на 12 май 2019 в Юнашки салон – Варна.

Конкурс АНИМАЦИЯ
Участници в конкурса: ученици от 3-4 клас
Формат на участие: индивидуално
Формат на файла:  .sb или .sb2 или .sb3
Ограничение за размера на файла: 10 MB

Насоки по съдържанието: анимацията може да бъде танц, музикален поздрав, да разказва история (истинска или измислена случка), да описва процес/явление в природата или взаимоотношения между хората (от настоящето или бъдещето), а може да бъде стоп-кадър анимация или интерактивна история. В анимацията могат да бъдат използвани герои от библиотеката на Scratch, а също и снимки (вкл. gif анимации). Могат да бъдат използвани сензори и роботи.
Критерии за оценка  (максимален брой точки 70):
– ясно видима цел на проекта [0; 5]
– степен на известност на описаната идея [1; 10]
– степен на сложност и завършеност на проекта [1; 20]
– използвани анимационни техники [1; 5]
– aдекватно използвани блокове (ресурси и др.) [1; 15]
– авторски ресурси в проекта (изображения, звуци) [1;15]

Насоки по съдържанието: анимацията може да бъде танц, музикален поздрав, да разказва история (истинска или измислена случка), да описва процес/явление в природата или взаимоотношения между хората (от настоящето или бъдещето), а може да бъде стоп-кадър анимация или интерактивна история. В анимацията могат да бъдат използвани герои от библиотеката на Scratch, а също и снимки (вкл. gif анимации). Могат да бъдат използвани сензори и роботи.

Конкурс КОМПЮТЪРНА ИГРА

Участници в конкурса: ученици от 3-7 клас
Формат на участие: индивидуално
Формат на файла:  .sb или .sb2 или .sb3
Ограничение за размера на файла: 10 MB
Насоки по съдържанието: играта може да бъде за забавление или за обучение. В нея може да играе човек срещу спрайт; човек срещу човек или др.. Могат да бъдат използвани сензори и роботи.

Критерии за оценка (максимален брой точки 80):
– ясно видима цел (правила на играта, победа) [0; 5]
– степен на известност на описаната идея [1; 10]
– степен на сложност и завършеност на проекта [1; 20]
– налични и качествени анимации [1; 15]
– aдекватно използвани блокове [1; 15]
– авторски ресурси в проекта (изображения, звуци) [1;10]
– eлементи на физика в играта [0; 5]

Конкурс STE(A)M ПРИЯТЕЛИ
Участници в конкурса: ученици
Формат на участие: екип (до трима участника)
Формат на файла:  .sb или .sb2 или .sb3
Ограничение за размера на файла: 10 MB
Насоки по съдържанието: проектите могат да бъдат анимация, музикален проект или компютърна игра. При оценката на проектите ще потърсим успешната екипна работа и съвместната работа по общо послание и общ проект. Всеки проект трябва да започва или завършва с работна снимка на екипа. Могат да бъдат използвани сензори и роботи.

Критерии за оценка (максимален брой точки 80):
– ясно видима цел [0; 5]
– степен на известност на описаната идея [1; 10]
– степен на сложност и завършеност на проекта [1; 20]
– налични и качествени анимации [1; 15]
– aдекватно използвани блокове [1; 20]
– авторски ресурси в проекта (изображения, звуци) [1;10]
– участие в екипа [1; 10]

Конкурс STE(A)M ФАМИЛИЯ
Участници в конкурса: ученици и родители
Формат на участие: екип (до четирима участника)
Формат на файла:  .sb или .sb2 или .sb3
Ограничение за размера на файла: 10 MB

Насоки по съдържанието: проектите могат да бъдат анимация, музикален проект или компютърна игра. При оценката на проектите ще потърсим успешната екипна работа и съвместната работа по общо послание и общ проект. Всеки проект трябва да започва или завършва с работна снимка на екипа. Могат да бъдат използвани сензори и роботи.

Критерии за оценка (максимален брой точки 80):
– ясно видима цел [0; 5]
– степен на известност на описаната идея [1; 10]
– степен на сложност и завършеност на проекта [1; 20]
– налични и качествени анимации [1; 10]
– aдекватно използвани блокове [1; 15]
– авторски ресурси в проекта (изображения, звуци) [1;10]
– участие в екипа [1; 10]

Конкурс за МЕТОДИЧЕСКА РАЗРАБОТКА

Участници в конкурса: за учители, обучители
Формат на участие: индивидуално
Формат на файла:  .pdf
Ограничение за размера на файла: 10 MB

Насоки по съдържанието: Препоръчително е методическата разработка да бъде съдържателно ориентирана към една или няколко от посочените тематични направления: визуално програмиране със Scratch; програмиране на роботи със Scratch, Computational Thinking и Scratch; Scratch и STE(A)M. Оформянето й като цял урок не е задължително, но може да има серия от задачи/проекти. Методическата разработка може да бъде свързана и само с процеса на оценяване. В описанието да се отличава текста за описанието на разработката от текстовете адресирани като указания към ученика. В текста на методическата разработка да се опишат методи/подходи на обучение, както и компетентностите, които се развиват чрез обучението, което е описано в разработката.
Критерии за оценка (максимален брой точки 80):
– ясно описани цели на разработката [0; 5]
– адекватно описана възраст на учениците, за които ще се приложи [0; 5]
– методически грешки [-15;0]
– грешки в програмните кодовете и др. [-15; 0]
– степен на известност на описаната идея [1; 10]
– степен на сложност на описаната идея  [1; 10]
– повторяемост (лесно прилагане от други учители) [0; 5]
– бонификация за приоритетни области в обучението (от насоките) [0; 10]
– използване на изследователски подходи в обучението [0; 10]
– визуализация на идеята на разработката (примерни кодове, снимки) [0; 10]
– доказателства в описанието на разработката за провеждане на описаната практика [0; 10]
– оформление на документа [0; 5]

Важно: Моля опишете правата за достъп до файла, ако решите разработката Ви да е с лиценз Creative Commons. Разработки, свързани със STE(A)M ще споделим и с участниците в курса STE(A)M – Стратегии. Политики. Методики. Практики

Start Time

10:00 am

Sunday, May 12, 2019

Finish Time

2:00 pm

Sunday, May 12, 2019

Address

Юнашки салон – Варна

Event Participants